actualiteit

Grandyk

Het project buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd is klaar.

Met dit project wil Staatsbosbeheer de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder stimuleren.
De aanwezige zomerdijkisverlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater.
Daarnaast richt het project zich op het verbeteren van het begrazingsbeheer en ontwikkeling van karakteristieke wadnatuur. Nabij de Grandyk is een plas met een eilandje dat broedmogelijkheden biedt aan wadvogels als scholekster en kluut. Verder zijn er voorzieningen voor de begrazing, zoals een drinkwaterput voor vee en vangkralen.
 

 

Nieuwe wadpost

De kwelder bij Holwerd is een uitgelezen plek voor natuurliefhebbers om te genieten van de rust en weidsheid van het Waddengebied.
Vanaf de weg is het mogelijk om wad- en kustvogels te bekijken bij de vogelplas en op de zomerdijk is een struinpad.
Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over de kwelder wandelen. Het pad sluit tevens aan op het Ommetje Holwerd, één van wensen van de dorpsbewoners in Holwerd.
Ook is er een nieuwe wadpost op de kwelder geplaatst. Vanaf dit verhoogde uitkijkpunt kan de bezoeker straks de Waddenzee goed overzien. Een prachtige plek om vogels te spotten.

Vrijwilligers van de Noordhoren zijn er geweest en hebben er gewandeld samen met Henk-Jan van staatsbosbeheer. Tot ieders verbasing hebben we sporen van hertjes gevonden. Een paar dagen later zijn er hertjes gespot. Ook deze dieren hebben dit mooie stukje natuur gevonden.

 
 

 

Plasticsoep in de Noordhoren.

Iedereen heeft het over plasticsoep . Een wereldwijd probleem voor de flora en fauna in de zee. Maar wat is nu plasticsoep, hoe ontstaat het en hoe kunnen we er zelf wat aan doen.

Vanaf 1 juni krijg je antwoord op deze vragen, want we hebben in de Noordhoren een leuk en leerzaam project gemaakt over plasticsoep, leerzaam en leuk voor de jonge bezoekers. De kinderen kunnen zien waar plasticsoep vandaan komt en gaan zelf op zoek in het zand naar voorwerpen die daar niet horen. We laten een kort filmpje zien over het ontstaan van plasticsoep en de gevolgen daarvan. Onder de microscoop zoeken we naar plastic tussen de algjes en plankton. De vissen en de krabbetjes mogen gevoerd worden met garnaaltjes. We vertellen een verhaal over de vogels van de Waddenzee tijdens het bekijken van de vogels. Heb je wel eens een zilvermeeuw van dichtbij bekeken en vastgehouden?   Kom voor een leuke en spannende middag naar de Noordhoren

De Noordhoren is open op vrijdag zaterdag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

   

Naar het zich nauwelijks laat aanzien, krabbelen er babykrabbetjes in de wadden-slikbak. Twee medewerkers van De Noordhoren beweren bij hoog en laag sámen tenminste één met eigen ogen gezien te hebben. Ja ja. Het kàn wel, het wijfje draagt de eitjes "enkele maanden" bij zich tot deze uitkomen en de verschillende zoea-stadia doorlopen. Op de foto de zoea-larve van de strandkrab. Ach... mét babykrabbetjes, al dan niet 'eigen kweek', is de wadden-slikbak een wondertje. Omdat de Waddenzee een wonder is.

 

 

 

 

 

 "Hier wordt land gewonnen, hier wordt land gevormd. Op de droogvallende ribbels maakt de wind kleine duinen met helmgras als anker; één van de moedigste plantjes van onze planeet. Zoet water uit regen op een bodem van slik, van zand. Geulen worden kwelders, kwelders worden groene weilanden in een landschap van grijs, bruin, oker, blauw en wit. Een landschap met schuil- en broedplaatsen." Een vertaling van de begeleidende tekst bij deze prachtige video:
www.facebook.com/WeLoveEarth.org/videos/406846409490505. (foto: We Love Earth)

 

     

 

 

Hieronder een foto van sowieso een noordhoren, een 'grote' roofslak die alleen voorkomt in de Noordzee en vergelijkbaar uniek èn kwetsbaar is als het waddengebied. Er heerst onder schelp- en fossielliefhebbers enige onduidelijkheid over wie precies welke noordhoren is. Er zijn slanke, rechts-, linksdraaiende en gekielde noordhorens. Die laatste is zeer zeldzaam en te bewonderen in Olga's schelpenvitrine. Wat zou De Noordhoren zijn zonder een gekielde noordhoren? (foto: www.fossiel.net/forums/viewtopic.php?TopicID=15357)

 

 

  

Zoekplaatje, het is soms even zoeken naar de platvissen in het zeeaquarium
Een tarbot kan net als een kameleon zijn kleur aanpassen aan de ondergrond zodat ze haast niet te zien zijn. Maar als ze eten krijgen dan zwemt de tarbot heel sierlijk omhoog.
Ze zijn wel heel snel als het er op aankomt om als eerste bij een lekker hapje te zijn.
Rechts op de foto zie je een tong en de vis links is een tarbot.


 

Tijdens de laatste ijstijd werd veel zand in de richting van de Nederlandse, Duitse en Deense kust geblazen. Zo'n 10.000 jaar geleden begon de temperatuur weer te stijgens. Smeltwater vanuit het noorden en gezwollen rivieren beukten tegen de drooggevallen kust die toen bestond uit een vrijwel aaneengesloten duinenrij, de strandwal. Achter die strandwal bevonden zich grote moerassen. De strandwallen braken in stukken door de druk van de stroming en de geulen werden groter en langer." (uit: www.waddensea-worldheritage.org)

 

 

 

 

 

 De zeeaquarium wordt goed in de gaten gehouden. Zo wordt het water gecontroleerd op zoutgehalte, fosfaten,nitraten en de temperatuur wordt regelmatig gemeten. Het zeewater wordt door het aquariumteam regelmatig ververst. Dit is veel werk.Zo wordt geprobeerd om de waterkwaliteit optimaal te houden voor de vissen. 

 

Vanaf zo'n 10.000 jaar geleden waren er momenten van veel plantengroei, gevolgd door flinke overstromingen waardoor de planten doodgingen. Op die manier zijn er veengebieden ontstaan, die telkens lagen slik over zich heen kregen tijdens overstromingen, waarop zich nieuwe kwelders met planten ontwikkelden. Door de uitmonding van rivieren en de instroming van zeewater werden slikken en kwelders doorklieft met geulen. Het 'wad-moeras' werd de Waddenzee." (uit: www.waddensea-worldheritage.org, foto: www.ecomare.nl)
 

 

 

 

 Eerder hier een plan uit 1965 met twee dammen tussen Noord-Friesland en Ameland, onderstaande kaart uit 1879 toont de dam tussen Holwerd en Ameland en twee 'nieuwe' dammen. Deze kaart van de 'Maatschappij tot Landaanwinning' kwam uit de koker van jonkheer Teding van Berkhout. De Waddenzee zelf stak er een stokje voor. In 1881 sloeg een zware najaarsstorm gaten in Van Berkhout's dam, een half jaar later maakte een zware voorjaarsstorm het karwei af... de jonkheer gaf zich gewonnen. (kaart: www.frieskaartenkabinet.nl/nl/fries-kaartenkabinet/00990)

 

Bacteriën, virussen, eencellige algen en microscopisch kleine diertjes zijn allemaal piepklein maar hebben verder weinig met elkaar gemeen. Hoe klein ze ook zijn , ze spelen een grote rol op aarde. Micro-organismen hebben de grootste invloed op het zuurstofgehalte in de lucht en de zee. Het zijn de belangrijkste opruimers in de natuur: Ze breken dode planten en dieren af tot opnieuw bruikbare bouwstoffen, zowel in de zee en op het land.
In de Noordhoren staan microscopen waar je ook het kleinste leven van de Waddenzee kunt bewonderen.
De noordhoren is open op vrijdagmiddag zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur Voor groepen gaan we open op afspraak.

(foto: Wikipedia)

   

 

 

 Rijkewaddenzee: "De bemanning van de Asterias heeft tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsterings-
programma in de Waddenzee een bijzondere ontdekking gedaan. Ze vond, in een mandje met mosselen, honderden eitjes van de zeekat. Voor Nico Laros was de vondst een grote verassing. 'In de ruim 30 jaar dat ik werk op de Waddenzee heb ik dit nog nooit gezien. Ze zitten natuurlijk in de Noordzee en je weet dat ze in de Oosterschelde voorkomen. Maar eieren van deze inktvis in de Waddenzee? Nee.'" (foto: www.rijkewaddenzee.nl)

 

      

 Met de auto? Er zijn vier parkeerplaatsen rond De Noordhoren. Vlak naast het waddenbelevingscentrum het parkeerterreintje van 't Sintrum. In het centrum van het dorp ligt, naast 'De Coop', een parkeerplaats die vooral 's zondags leeg is. In het noorden, aan de rand van het dorp, naast De Ynset en Sportpark De Morgenzon, bevindt zich een groot terrein waar ook plaats is voor bussen met met name toeristen uit het Verre Oosten. In het zuiden, aan de weg van Dokkum naar Holwerd, is bij het oude treinstation ook ruimte om de auto te parkeren.

     

 

 

Met de auto? Er zijn vier parkeerplaatsen rond De Noordhoren. Vlak naast het waddenbelevingscentrum het parkeerterreintje van 't Sintrum. In het centrum van het dorp ligt, naast 'De Coop', een parkeerplaats die vooral 's zondags leeg is. In het noorden, aan de rand van het dorp, naast De Ynset en Sportpark De Morgenzon, bevindt zich een groot terrein waar ook plaats is voor bussen met met name toeristen uit het Verre Oosten. In het zuiden, aan de weg van Dokkum naar Holwerd, is bij het oude treinstation ook ruimte om de auto te parkeren.

     

 

 

 

     
 

 

 

     

 Rijkewaddenzee: "De bemanning van de Asterias heeft tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsterings-
programma in de Waddenzee een bijzondere ontdekking gedaan. Ze vond, in een mandje met mosselen, honderden eitjes van de zeekat. Voor Nico Laros was de vondst een grote verassing. 'In de ruim 30 jaar dat ik werk op de Waddenzee heb ik dit nog nooit gezien. Ze zitten natuurlijk in de Noordzee en je weet dat ze in de Oosterschelde voorkomen. Maar eieren van deze inktvis in de Waddenzee? Nee.'" (foto: www.rijkewaddenzee.nl)

 

 

     

 

 

do 28 jul  In 1920 kocht de Gereformeerde Kerk aan de Fiskwei dit, in 1895 door Berend Jan van Eldik gebouwd, mechanisch pijporgel met acht stemmen. In 1934 werd het orgel door Holtman & Leemhuis verhuisd naar 'de nieuwe kerk' aan de Elbasterwei (zie foto). Vanaf 1953 werd het vooral bespeeld door Lieuwe Reitsma, een zeer muzikale boer aan de Medwert. In 1960 werd het afgebroken en vervangen door het elektrische orgel dat in De Noordhoren nog wel te zién, maar niet meer te horen is: het klavier is 'weg'. Lieuwe: "Geen idee waar het is."


     
   

Ook wij heben maandelijkse rekeningen zoals huur, gas en licht, water e.d. Dit moeten wij zelf zien te verdienen met wadlopen en rondleidingen geven in het waddenbelevingscentrum. Dat is niet makkelijk en er blijft dan ook niets over om nieuwe dingen aan te schaffen of herstelwerkzaamheden te verrichten aan de kerk zelf. Wat we nodig hebben zijn sponsoren en donateurs die ons helpen om de Noordhoren open te houden en met het onderhoudt van de kerk. Zo zouden we graag de buitenboel opknappen.

Alle hulp is welkom en alle kleine beetjes maken een groot geheel. Doe mee en wordt donateur of sponsor van de Noordhoren. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.


     

 

 

 

     
 

 

 www. boerenbed.nl